NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZYWDZIE

Dyrekcja szkoły - mgr Ewa Latoch-Sprycha
mgr Paweł Mizak - wicedyrektor
mgr Marzanna Kędra (wychowawca klasy IIIA, świetlica)
mgr Hanna Zielińska (wychowawca klasy IIA, świetlica)
mgr Halina Białucha (wychowawca klasy IIB, świetlica)
mgr Ewa Różewska (wychowawca klasy IIIB, świetlica)
mgr Waldemar Abramek (wychowawca klasy iB, świetlica)
mgr Magdalena Wylotek (wychowawca klasy IA, świetlica)
mgr Karolina Alikowska (j. angielski, świetlica)
mgr Aneta Szymanek (zajęcia komputerowe, wychowanie przedszkolne)
mgr Agnieszka Barszcz (j. polski, świetlica)
mgr Grażyna Lemieszek (religia)
mgr Marek Wolny (zajęcia komputerowe, muzyka, plastyka)
mgr Ewa Latoch-Sprycha (j. polski)
mgr Bożena Mioduchowska (wychowawca klasy VA, przyroda, ekologia, geografia, wychowanie do życia w rodzinie)
mgr Katarzyna Piwowarek (wycowawca klasy IVB, j. polski, historia, biblioteka)
mgr Agnieszka Machnio (wychowawca klasy VII, matematyka, fizyka, zajęcia komputerowe)
mgr Marzena Skorupa (matematyka, zajęcia techniczne, biblioteka, świetlica)
mgr Jolanta Kot (wychowawca klasy IVA, przyroda, świetlica)
mgr Agnieszka Barszcz (j. polski, świetlica)
mgr Renata Tyzak (wychowawca klasy VIB, j. polski, j. rosyjski, biblioteka)
mgr Alicja Pietrzak (j. angielski)
Anna Świderska-Ptasińska (wychowawca klasy VB, wychowanie fizyczne, świetlica)
mgr Paweł Mizak (wychowanie fizyczne)
mgr Marzena Pietrzak (wychowawca klasy IVA, j. polski, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze
mgr ks. Grzegorz Bielak (religia)
mgr Jolanta Józwik (zajęcia rewalidacyjne)
mgr Anna Kąkolewska (j. angielski)
mgr Beata Gajowa (chemia)
mgr Justyna Lenk (j. angielski, świetlica)
mgr Elżbieta Abramek (logopeda)
mgr Agnieszka Grabowska-Czajka (pedagog, zajęcia rewalidacyjne)
mgr Anna Krupińska (zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze)

Do pobrania

Sprawozdania dla klas I-III

Sprawozdania dla klas IV-VI

Kartki na wywiadówkę

Kartki o zagrożeniach

Arkusz do obliczania średniej

WSPÓŁPRACA

Copyright by Ya 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.