NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZYWDZIE

Dyrekcja szkoły 
mgr Ewa Latoch-Sprycha - dyrektor
mgr Paweł Mizak - wicedyrektor
Nauczyciele klas 0
mgr Barbara Mateńko
mgr Monika Domańska
mgr Marzena Pietrzak
mgr Agnieszka Barszcz (j. angielski)
mgr Grażyna Lemieszek (religia)
Nauczyciele klas I - III
mgr Marzanna Kędra (świetlica)
mgr Hanna Zielińska (świetlica)
mgr Halina Białucha (świetlica)
mgr Ewa Różewska
mgr Waldemar Abramek
mgr Magdalena Wylotek (świetlica)
mgr Agnieszka Barszcz (j. angielski)
mgr Grażyna Lemieszek (religia, świetlica)
mgr Marek Wolny (zajęcia komputerowe, świetlica)
Nauczyciele klas IV - VI
mgr Ewa Latoch-Sprycha (j. polski, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)
mgr Bożena Mioduchowska (przyroda, ekologia, wychowanie do życia w rodzinie)
mgr Katarzyna Piwowarek (j. polski, historia, zajęcia rewalidacyjne)
mgr Agnieszka Machnio (matematyka, zajęcia komputerowe)
mgr Marzena Skorupa (matematyka, zajęcia techniczne, świetlica)
mgr Jolanta Kot (przyroda, świetlica)
mgr Agnieszka Barszcz (j. polski, świetlica)
mgr Renata Tyzak (j. polski, biblioteka)
mgr Alicja Pietrzak (j. angielski)
mgr Teresa Pawlak (plastyka, biblioteka)
mgr Marek Wolny (zajęcia komputerowe, muzyka, świetlica)
mgr Anna Świderska-Ptasińska (wychowanie fizyczne, świetlica)
mgr Paweł Mizak (wychowanie fizyczne, świetlica)
mgr Grażyna Lemieszek (religia, świetlica)
mgr Jolanta Kuś (religia)
Pozostali nauczyciele
mgr Elżbieta Abramek (logopeda)
mgr Agnieszka Grabowska-Czajka (pedagog)
mgr Anna Krupińska (zajęcia rewalidacyjne)

Do pobrania

Sprawozdania dla klas I-III

Sprawozdania dla klas IV-VI

Kartki na wywiadówkę

Kartki o zagrożeniach

Arkusz do obliczania średniej

WSPÓŁPRACA

Copyright by Ya 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.